Edunvalvonta


Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä. Jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.
 

Alueellisesti Helsingin piirin alueella


Piirimme Helsingin kansallinen senioripiiri ry huolehtii jäsentensä edunvalvonnnasta alueellisesti osallistumalla Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n (HEJ) toimintaan. Lisäksi piirillä on edustaja Helsingin vanhusneuvostossa.

Valtakunnallisesti


Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.