Charly Salonius-Pasternak

Teksti: Kaarina Pehkonen
Valokuva: Erja Pajari


​​​​​​​Suomen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka   
Charly Salonius-Pasternak


Ulkopoliittisen Instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak vieraili 12.2.19  kertomassa tämänhetkisestä Suomen puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Hän kertoi tutkijana olevansa ”ei-virkamies”, eli pystyvänsä tuomaan tarvittaessa esille myös omia näkemyksiään ja olemaan kriittinen.  Katsauksessaan hän totesi, että Suomen ei ole mahdollista olla ulkona kansainvälisistä kriiseistä, sillä keskinäisriippuvuudet ovat olemassa. Kansainvälisiä rajoja koetellaan, aggressiiviset toimijat lisääntyvät maailmassa, niin USA, Venäjä, EU kuin NATOkin ovat muutosten keskellä, epävarmuus kasvaa ja ennustettavuus laskee, turvallisuustilanne Itämerellä on muuttunut jne. Kiinnostavaa esitystä taustoittivat tutkimustulokset ja tilastot.  Suomen yhteiskunnallisesta vakaudesta Salonius-Pasternak kuitenkin totesi, että vaikka huoli on kasvanut Suomessa lähes kaikilla aloilla, on silti yhteiskunnallinen vakaus Suomessa aivan omassa kategoriassaan. Sen tutkimustulokset ovat osoittaneet jopa 120 eri indikaattorin voimin.  Suomella on hyvä perusta selviytyä haasteista. Sillä on laaja ja vahva viranomais-, yksityis-, ja  kolmannen  sektorin yhteistyökulttuuri sekä monisyinen turvallisuus- ja puolustusyhteistyöverkosto.