Hallitus v. 2021

Yhdistyksemme hallituksen jäsenet sekä heidän yhteystietonsa:

Puheenjohtaja, kotisivut Ritva Hiironen
puh. 0500 687 013  rhiirone@gmail.com

Taloudenhoitaja, Kirsti Bruun 
puh. 050 537 8951   toolonseniorit.pj@gmail.com

Tiedottaja, sihteeri Kaarina Pehkonen   
toolonseniorit.jasenet@gmail.com  

Matkavastaava I, Pirkko Sirola    
puh. 050 546 8170   toolonseniorit.matka@gmail.com

Jäsenrekisteri,  Helena Nuutinen puh. 050 538 3779 toolonseniorit.jasenet@gmail.com 

Lukupiirin vetäjä/kerho  Irma Virtanen, puh. 050 301 8208

Laulukerhon vetäjä/kerho Kaarina Salokangas, puh. 040 722 7404

Lounasklubin yhteyshenkilö Pirkko Sirola, puh. 050 546 8170