TÖÖLÖN KANSALLISET SENIORIT RY                                                                                                                 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

Hallituksen esitys syyskokoukselle 11.11.2020

Yleistä                               
Vuosi 2021 on Töölön kansalliset seniorit ry:n 41. toimintavuosi.
Yhdistys on Kansallisen senioriliiton ja sen Helsingin piirin jäsen. Yhdistys on valinnut vuodelle 2021 toimintastrategiaksi kaksi päämäärää:

 -                    toimintamme on jäsenlähtöistä ja osallistavaa
-                    hankimme uusia jäseniä ja tuomme ystäviä mukaan toimintaan

Hallinto
Päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen varsinaiset kokoukset eli kevät- ja syyskokous.  Päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa yhdistyksen hallitus, jossa voi sääntöjen mukaan olla  2-10 jäsentä. Hallitus kokoontuu kesäkautta lukuun ottamatta kerran kuukaudessa.

Kokoukset 
Kevätkokous pidetään 10.3.2021. Siinä käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 

 Syyskokous pidetään 10.11.2021 ja se käsittelee yhdistyksen tulevan vuoden toimintasuunnitelman, vahvistaa talousarvion, valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

 Kevät- ja syyskokoukset ovat sääntömääräisiä.

Jäsenkokoukset pidetään tammi-, helmi-, huhti-, touko-, syys-, loka- marras- ja joulukuussa. Niihin pyritään hankkimaan luennoitsijoita elämän eri aloilta maan jäseniä kiinnostavista ja mielenkiintoisista aiheista.

Teema
Yhdistyksen teemana v. 2021 on Yhdistys on antoisa ja monipuolinen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja.

Kerho ja virkistystoiminta
Yhdistyksessä toimii tällä hetkellä kirjakerho. Laulukerhon toiminta käynnistetään mahdollisuuksien mukaan. 
Virkistystoimintaa jäsenistölle eli konsertti-, museo-, teatteri- ym.  omakustanteista yhteistä toimintaa järjestämme koronatilanteen sallimissa rajoissa. Noudatamme tässä asiassa valtiovallan ohjeita.
Matkoja ja tapahtumia järjestetään v. 2021 pääasiassa kotimaassa.

Otamme ilolla vastaan jäsenistöltä tulevia toimintaideoita.

Jäseniä muistetaan merkkipäivinä, jolloin he täyttävät 80, 85, 90, 95, 100+ v.  Tiedotus
Jäsentiedote toimitetaan yhdistyksen jäsenille kaksi kertaa vuodessa.
Vuodenvaihteen tiedote sisältää yhdistyksen kevätkauden ohjelman ja elokuussa toimitettava tiedote syyskauden ohjelman. Jäsentiedote lähetetään sähköpostilla niille, joilla sellainen on ja kirjepostina niille, joilla ei ole sähköpostia.

Talous
Yhdistyksen toiminnan varsinaiset tuotot tulevat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämistä avustuksista. Lisäksi tuottoja tulee jäsenmaksuista, arpajaisista, maksullisesta kahvitarjoilusta ja pienistä myyjäisistä.                     

Hallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään edelleen 25 €:ssa (v. 2015 lähtien). Samoin kahvitarjoilun hinta olisi edelleen 4 €. Hallitus on hakenut em. sosiaali- ja terveyslautakunnalta toiminta-avustusta vuodelle 2021. Avustus käytetään henkilöstökuluihin, tiedottamiseen ja tilavuokriin.

Kansallinen senioriliitto ry:lle maksettava jäsenmaksuosuus on 15,00/jäsen.

Yhdistyksen taloudesta on laadittu erillinen talousarvio.                               

Helsingissä 11.11.2020.

Töölön kansalliset seniorit ry

Hallitus                                                    

Päivitetty 16.11.2020