TÖÖLÖN KANSALLISET SENIORIT RY 
TIIVISTELMÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA  VUODELLE 2020

Vuosi 2020 on Töölön kansalliset seniorit ry:n 40. toimintavuosi. Yhdistyksemme on Kansallisen senioriliitto ry:n ja Helsingin kansallisen senioripiiri ry:n paikallisyhdistys, joka on puolueisiin kuulumaton.

Arvoissamme korostuu erityisesti elämänmyönteisyys, joka koostuu yhteisöllisestä elämänasenteesta ja halusta vaikuttaa sekä ottaa vastuuta itsestä ja muista.

Toimintamme perustarkoitus on tukea jäsentemme vireyden ja henkisten tarpeiden ylläpitoa sekä edistää siten ikääntyvien jäsenten hyvinvointia ja toimintakyvyn säilymistä.   Yhdistyksemme järjestää monipuolista toimintaa ja yhdessäoloa, jonka tarkoituksena on vähentää eristäytymistä ja lisätä sosiaalista yhdessäoloa. 

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Olemme edelläkävijöitä nettiasioissa

- Varmistamme, että jäsenemme saavat aina                ajankohtaista asiaa

- Vähennämme yksinäisyyttä

- Järjestömme vahvistuu ja pidämme me- henkeä yllä

- Hankimme uusia jäseniä ja tuomme ystäviä mukaan      kokouksiin ja retkille  

Vuoden teema ja painopistealueet

Yhdistyksemme toimintavuoden teemana tulee olemaan: Iloiten eläkepäivistä. Lisäksi painotamme ns. ylisukupolvisten perinteiden merkitystä yhteiskunnassa, liittyen mm. suomalaisen identiteetin ja talkoohengen ylläpitoon, unohtamatta myöskään henkisten ja hengellisten arvojen vaalimista. 
Tavoitteemme on olla antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja.

1. JÄRJESTÖTOIMINTA

1.1 Sääntömääräiset kokoukset

Sääntömääräiset kokoukset pidetään jäsentilaisuuksien yhteydessä. Kevätkokous pidetään maaliskuussa 11.03.2020 ja syyskokous marraskuussa 11.11.2020. Kokouskutsut tulevat yhdistyksen sääntöjen kohta 8 mukaisesti.   

1.2 Jäsenistö

Jäsentapahtumissa on tavoitteena tarjota terveydellistä, yhteiskunnallista sekä kulttuurin ajankohtaista tietoa ja samalla vuorovaikutusta vierailijoiden ja muiden jäsenten kanssa.

Uusille jäsenille järjestämme vuosittain tutustumistilaisuuden.

Vuosittain teemme mielipidekyselyn jäsenille toiminnan kehittämiseksi.

Jäsenistön yhdessätekemisen tavoite on, että jäsenemme osallistuvat toiminnan kehittämiseen aktiivisesti ja antavat hyviä ideoita tilaisuuksien järjestämiseen. Yhdistyksemme säännöt antavat mahdollisuuden tulla vapaaehtoiseen työhön myös hallitukseen.  Jäsenkuntamme on monipuolinen ja osaava edustaen yhteiskunnassamme laaja-alaisesti työelämän eri osa-alueita.  Yhdistyksemme on arvostettu toimija vapaaehtoistyössä. Runsaat järjestetyt yhteiset tapahtumat ovat tuoneet iloa ja lisänneet yhteisöllisyyttä.  

Yhdistyksemme täyttää 40 vuotta 09.04.2020. Juhlaa vietämme 16.04.2020 Ravintola Laulumiehessä. Tehdään yhdessä ikimuistoiset juhlat!  

2.TIEDOTTAMINEN

Uusi jäsenrekisteriohjelma Kilta on otettu käyttöön. Sen avulla tiedottaminen ajankohtaisista asioista helpottuu ja saavutamme jäsenistömme nopeasti sähköpostilla.  Myös jäsenet voivat ilmoittautua eri tapahtumiin sähköpostilla.  

Toiminnastamme lähetetään jäsenille vuosittain kaksi jäsenkirjettä. Tammikuussa kaikki jäsenet saavat jäsenkirjeen sekä maksulomakkeen jäsenmaksusta postitse. Elokuussa jäsenkirje tulee sähköpostilla ja postitse niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotamme toiminnastamme säännöllisesti.

Senioriliiton julkaisema Patina-lehti tarjoaa jäsenillemme seniorimaailman uutisia ja ajankohtaista tietoa viihdettäkään unohtamatta.  

3.JÄSENTILAISUUDET

3.1 Kuukausikokoukset

Jäsentilaisuudet järjestetään Töölön palvelukeskuksen juhlasalissa kuukausittain, kuukauden toisena keskiviikkona, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Keväällä ja syksyllä ovat yhdistyksemme sääntömääräiset kokoukset näiden tilaisuuksien yhteydessä.

Yhteinen joululounas pidetään joulukuussa, vuosittain eri ravintoloissa. Hallitus käyttää apuna jäsenistöltä saatuja vinkkejä. Hallitus valitsee ravintolan saatujen tarjousten perusteella.

Vuosi on juhlien aikaa. 

Jäsenkokouksissamme järjestämme arpajaisia toiminnan tukemiseksi. Voitot jaetaan paikan päällä. Kokoonnumme palvelukeskuksessa.

3.2 Retket ja muut tapahtumat

Jäsentilaisuuksien lisäksi järjestämme v. 2020 jäsenille omakustanteisia teatterikäyntejä, taidenäyttelyitä, museokäyntejä ja erilaisia matkoja kotimaassa. Vuosittainen omakustanteinen ulkomaan matka on syksyllä ja mahdollisesti toinen matka keväällä.  

3.3 Pienryhmätoiminta ja yhteistyö palvelukeskuksen kanssa

Lukupiirikerhon toiminta jatkuu Töölön palvelukeskuksessa.

4.TALOUS

Yhdistyksen toiminnan varsinaiset tuotot tulevat Helsingin kaupungin avustuksesta, jäsenmaksuista, arpajaisista, maksullisesta kahvitarjoilusta ja pienistä myyjäisistä.

Jäsenmaksu on 25 euroa.  Samoin jäsentilaisuuden kahvitarjoilun hinta on 4 euroa. Hallitus hakee toimintaamme jatkossakin lahjotuksia eri tahoilta, yksityisiltä ja yrityksiltä.  Lahjoitukset ovat mm. arpajaispalkintoja sekä materiaaleja, josta hallituksen jäsenet valmistavat tuotteita myyjäisiin.   

Yhdistyksen talous on kunnossa ja voimme hankkia tunnettuja sekä kiinnostavia vierailijoita jäsentilaisuuksiin.

Helsingissä 13.11.2019

HALLITUSPäivitety 20.12.2019